หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดการให้บริการต่างๆ เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดการให้บริการต่างๆ เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

admin student
10 พฤษภาคม 2565 15:21:45


ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาขอแจ้งปิดการให้บริการต่างๆ
เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565
ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565
และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง
ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
"จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกท่าน
เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ"
---------

https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/3160555330898554/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา