หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมความร่วมมือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเเละนมัสคารวะฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ. ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมความร่วมมือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเเละนมัสคารวะฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ. ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา

admin student
12 กุมภาพันธ์ 2567 12:54:50


3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษาร่วมกับประธานสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัย ประชุมความร่วมมือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเเละนมัสคารวะฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ. ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา 

https://www.facebook.com/DrAnnNa/posts/pfbid0whe54NiKTtX6bi4vahbYgYv7kTJmSyPM2WeGZxeLRYVXTYggYgjzTYy6GZHsFHJLl
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th