หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561

admin student
14 มกราคม 2562 10:52:15


ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคลากร ได้ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ในประเภทต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่มีผลงานและการปฏิบัติงานที่ดี ทุ่มเท เพื่อมหาวิทยาลัย โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในแต่ละประเภท และประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดส่งรายชื่อ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และรับการคัดเลือกให้ได้เป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัลในครั้งนี้  “ขอแสดงความยินดีในโอกาสนี้”

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา