หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง

admin student
14 มกราคม 2562 10:44:23


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสดำรงตำแหน่ง


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคลากร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในโอกาสนี้ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ลงสมัครการเลือกตั้งประเภทผู้แทนข้าราชการ โดยผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสียง คือ กลุ่ม ข้าราชการทุกคน ผลการเลือกตั้งดังกล่าว นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ  “ขอแสดงความยินดีในโอกาสนี้”

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา