หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมถันยรักษ์ สวนสุนันทา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ คำปรึกษาต้านมะเร็งเต้านม
ชมรมถันยรักษ์ สวนสุนันทา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ คำปรึกษาต้านมะเร็งเต้านม

admin student
14 มีนาคม 2566 12:22:04


ชมรมถันยรักษ์ สวนสุนันทา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ คำปรึกษาต้านมะเร็งเต้านม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยชมรมถันยรักษ์ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งแนะนำวิธิการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้ถูกต้อง และแนะนำการใช้ BSE Application และโปรแกรมการเรียนรู้ (E-learning) มีบุคลากรและนักศึกษาทั้งชายและหญิงให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

นายพรหมพิเชษฐ์ ชาญชัยสกุลวัตร์ นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในฐานะประธานชมรมถันยรักษ์ กล่าวว่า “วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันแห่งความรัก(valentine’s day) และวันราชภัฏ ชมรมถันยรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และให้ตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมที่เป็นอันดับหนึ่งของสตรีไทยให้แกนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมมีการแนะนำเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ BSE application และโปรแกรม E-learning รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึก

-------------------
https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid023RtRSGB7yGExZNy387ZCekG4ZYVJgZVDapptEMpmF7jpGmHPiB8mejcp3kBfDNV6l

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา