หน้าหลัก > ข่าว > > กองทุนพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ดังนี้
กองทุนพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ดังนี้

admin student
09 กันยายน 2563 12:06:19


กองทุนพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ดังนี้

-กรณีที่ตรวจพบโรค ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 นักศึกษา จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

-กรณีที่เสียชีวิต จากไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษา จำนวน 100,000 บาท

http://sdd.ssru.ac.th/
http://ssru.ac.th/
#ssru#สวนสุนันทา#โควิด19