หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "สร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คามแนวทางพระราโชบาย"
"สร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คามแนวทางพระราโชบาย"

admin student
14 มิถุนายน 2565 13:40:56


                เช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "สร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คามแนวทางพระราโชบาย" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราโชบาย ในการสานปลาตะเพียนใบลาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, การตีกลอง, การทำกระหรี่ปั๊บ และการดำนาตามวิถีชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา


https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid0hBwgQgHfCpiEMTVYCeRgc5wQNkQyN8CbSfeS4PEmX6BYCUvvepuRtF6wTmALohWJl

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา