หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"
"ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 18:13:47


       วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สสส., กรมประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และภาคีเครือข่าย ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/483342410486996

htp://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา