หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาเตรียมพร้อมจัดอบรมใช้แอปพลิเคชัน “พบหมอทางไกล”
กองพัฒนานักศึกษาเตรียมพร้อมจัดอบรมใช้แอปพลิเคชัน “พบหมอทางไกล”

admin student
08 มีนาคม 2567 15:33:51#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th