หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การอบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(รหัส 62-64) วันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-16.00 น.
การอบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(รหัส 62-64) วันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-16.00 น.

admin student
10 มีนาคม 2565 14:26:55

การอบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(รหัส 62-64)

วันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00-16.00 น.

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทาง ZOOM ไม่ทัน

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังต่อไปนี้ ผ่านการ Live หน้าเพจกองพัฒนานักศึกษา เวลา 12.45 น. เป็นต้นไปรายละเอียดการเข้าร่วม

1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลการวัดความรู้ 2 ครั้ง คือก่อนอบรม-หลังการอบรม (หลังการอบรมจะได้ได้คะแนน 7คะแนน ถึงจะได้รับหน่วยกิจกรรม) จำนวน 3 หน่วยกิจกรรม

2. ให้นักศึกษา ลงทะเบียน พร้อมทำแบบทดสอบวัดความรู้ (ก่อนอบรม ) จะเปิด-ปิดการลงทะเบียน เวลา 12.45-13.30 น. ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ (ก่อนอบรม) อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSegKBkkSV.../viewform

3. หลังเสร็จจากการอบรม จะให้ทำแบบทดสอบ (หลังการอบรม) ต้องได้คะแนน 7คะแนนขึ้นไปถึงได้หน่วยกิจกรรม แบบทดสอบ (หลังอบรม) อบรมโทษภัยสื่อสังคมออนไลน์ เปิด-ปิดทำแบบทดสอบเวลา 15.30-16.30 น. https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeelvDIEdyesD.../viewform

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3124085647878856

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา