หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ วิดีโอวิธิการดำเนินงานในระบบ DSL
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ วิดีโอวิธิการดำเนินงานในระบบ DSL

admin student
15 กรกฏาคม 2564 21:06:23

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ วิดีโอวิธิการดำเนินงานในระบบ DSL

ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี/รายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษาสามารถเปิดเข้าชมได้ผ่านทาง YouTube บน Link ด้านล่างนี้ค่ะ

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2907423462878410

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา