หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5) ขอให้ส่งเอกสาร ข้อ 1-8 ได้เลย โดยยังไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบ DSL นะคะ
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5) ขอให้ส่งเอกสาร ข้อ 1-8 ได้เลย โดยยังไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบ DSL นะคะ

admin student
05 สิงหาคม 2565 12:45:49


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2-5) ขอให้ส่งเอกสาร ข้อ 1-8 ได้เลย  โดยยังไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบ DSL นะคะ

ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2565 ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

เอกสาร กยศ. ปีการศึกษา 2565

งานกองทุน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

(เบอร์โทรศัพท์ 02-1601354/02-1601528)

https://www.facebook.com/SSRU80/photos/pcb.4858531074255780/4858523834256504/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา