หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

admin student
12 กุมภาพันธ์ 2567 12:10:48

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570” ครั้งที่ 2 หมวด 1 การนำองค์กร 
และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid02feWjoCwgke1Kh4i2yC1KstaNgNvZxqaLaGZGVP88SrNwW3jtAJKH9JYrH77o3j1nl

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th