หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพแกนนำนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม การเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเพื่อรักษาโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพแกนนำนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม การเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเพื่อรักษาโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

admin student
12 กันยายน 2566 14:02:52

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพแกนนำนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม การเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเพื่อรักษาโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษพร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำนักศึกษา

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและส่งต่อเพื่อรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) แก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง (MSM/TG)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  

จัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (AHF) ประเทศไทยฯ บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน อัดเน้นไปด้วยความรู้ในการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0VsJNU9S7N8pzykiGeVWGxEJwwXzuPjbZ7ncjSdNPNYGGasTe8cyHcd9sgqkxaGoFl

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#เรียนสวนนันดียังไง

#มีเวทีให้เล่น

#มีอีเว้นท์ให้ลอง 

#มีประสบการณ์หน้างานจริง

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา