หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ทุนพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 32,000 บาทจาก 4 ผลงานประเภทบุคคล จากการแข่งจันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ
ทุนพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 32,000 บาทจาก 4 ผลงานประเภทบุคคล จากการแข่งจันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ

admin student
15 มีนาคม 2564 15:14:00

ขอแสดงความยินดีกับ

น้องริว            ชัชญานิช วรบุตร

น้องบูมบูม        กิตติ์ณัฐ จิรปริยารักษ์

น้องเอย          ณัฐฐา คำภารักษ์

น้องใบหม่อน     วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์

ที่ได้รับทุนพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ 32,000 บาทจาก 4 ผลงานประเภทบุคคล จากการแข่งจันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา