หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > #Dokkaewkickstartproject กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#Dokkaewkickstartproject กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin student
14 มีนาคม 2566 12:11:54


#Dokkaewkickstartproject กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "To Experience an experience with KFC

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  รับ 3 หน่วยกิจกรรม เพียง 500 คนเท่านั้น

ลงทะเบียน

Event: "To Experience an experience with KFC”

Project: Dok Kaew Kickstart

Co-organizers: Student Discipline Sub-division and Faculty of Humanities and Social Sciences

Date: Thursday 23 February 2023

Time: 13.00 – 16.00 Hrs       

Venue:  Sunandhanusorn Auditorium

Activity Credit Transcript: 3 credits

Participants: 500

------

https://www.facebook.com/photo/?fbid=571892268298676&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา