หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา เดินหน้าปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 "คู่มือเอาชนะความกลัวของเฟรชชี่"
กองพัฒนานักศึกษา เดินหน้าปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 "คู่มือเอาชนะความกลัวของเฟรชชี่"

admin student
05 มิถุนายน 2563 10:16:34

กองพัฒนานักศึกษา เดินหน้าปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 "คู่มือเอาชนะความกลัวของเฟรชชี่"

25 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา หารือเตรียมความพร้อมการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา