หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระราโชบาย วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระราโชบาย วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม

admin student
11 พฤษภาคม 2565 10:24:28


        ด้วยฝ่ายวินัยนักศึกษา กำหนดจัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระราโชบาย วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กิจกรรม 2 วัน 1 คืน) รับจำนวน 60 คน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5wb7DZL4YMbL8ysG6 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565


https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1621254461495323/3169712413316179/

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา