หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา)

admin student
14 พฤษภาคม 2567 16:03:08


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา) พร้อมด้วยคณบดี 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ/วิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid0GtYTXKymvsd3HLKWCLvg9v8P8DApzXe8PKMpcsosG3o8BZLaze1HUCHZ9Nk84WArl

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th