หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมผลักดันข้อเสนอ "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน"
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมผลักดันข้อเสนอ "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน"

admin student
12 มิถุนายน 2567 12:12:19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมผลักดันข้อเสนอ "มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน" เป็นนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พศ.2567-2570 ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 13 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ ร่วมกันดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ 
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3

https://www.facebook.com/jetsalid.an/posts/pfbid02G451VXZhtMQt8wrKCBBgGXnYnD5Gx5Q4NHMf7pR58rzQNjnZchi1VBekDnTbVeNdl
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th