หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมกิจกรรมจัดทำสื่อ ภายใต้แนวคิด "เชิญชวน ลด เลิก ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ" Gen Z No Smoking
ร่วมกิจกรรมจัดทำสื่อ ภายใต้แนวคิด "เชิญชวน ลด เลิก ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ" Gen Z No Smoking

admin student
10 มีนาคม 2565 12:38:25

สำนักอนามัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมจัดทำสื่อ

ภายใต้แนวคิด "เชิญชวน ลด เลิก ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ"  Gen Z No Smoking

โดยส่งผลงานผ่าน QR CODE ตามเอกสารดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565

            https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3119147948372626

  

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา