หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร – นมัสคารวะ
สวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร – นมัสคารวะ

admin student
11 มีนาคม 2567 10:42:28สวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร – นมัสคารวะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 17.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย  ร่วมจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีมนัสคารวะ  ประจำปี 2566 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ราชภัฏ และ ตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

 https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0389LCYg3TdqSRYtjL8P2GWTvpwuhvu2yyi2oGVxgFje3bYDNZz9PkxQHCCyCoWwcfl
 #sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th