หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรออนไลน์ "วิชาความสุข" เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจความสุข ของคนทุกวัย
หลักสูตรออนไลน์ "วิชาความสุข" เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจความสุข ของคนทุกวัย

admin student
09 มิถุนายน 2566 14:18:07
เรียนฟรี! ได้ใบเซอร์ คลิกเลย  https://www.altv.tv/e-learning

หลักสูตรออนไลน์ "วิชาความสุข" เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจความสุข ของคนทุกวัย โดย ALTV (ThaiPBS) x มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา x มูลนิธิสหธรรมิกชน เรียนฟรี!! จบแล้วได้ CERTIFICATE!!

ALTV E-Learning บริการใหม่จากเว็บไซต์ ALTV เปิดหลักสูตร วิชาความสุข (ประกาศนียบัตรออนไลน์) จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS และ ALTV) มูลนิธิสหธรรมิกชน

จากรายการโต๊ะเจน สู่วิชาความสุข หลักสูตรออนไลน์ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ ยอมรับ และเข้าใจ ความสุขของทุกวัยเริ่มเรียนได้แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=631593652328537&set=a.462404189247485
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา