หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ สวนสุนันทา
กองพัฒนานักศึกษา อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ สวนสุนันทา

admin student
22 กุมภาพันธ์ 2566 16:23:20


กองพัฒนานักศึกษา อวยพรวันคล้ายวันเกิด นายกสภาฯ สวนสุนันทาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์    อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในสังกัด มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ธิดารัตน์ เจริญภักต์ : ถ่ายภาพ

---

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา