หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 'ห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 19' วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเเม่ปอน ตำบลแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 'ห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 19' วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเเม่ปอน ตำบลแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

admin student
14 มกราคม 2564 15:21:48

  ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 'ห่มน้องเหนือให้หายหนาว ครั้งที่ 19' วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเเม่ปอน ตำบลแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/creativemediaclubssru/posts/4864585383614606


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา