หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ถาดใส่ของชิคๆ ของคนชิค ไอเดีย
ถาดใส่ของชิคๆ ของคนชิค ไอเดีย

admin student
10 พฤษภาคม 2565 12:22:17

ถาดใส่ของชิคๆ ของคนชิค ไอเดียโดย นางสาวปาณิศา กิติพงษ์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาทาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก...สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้

ไม่มีหน่วยกิจกรรม 

ตอบแบบสอบถามการทำกิจกรรมด้วยน๊าาาา 

https://forms.gle/DjxSWRr7tpqWsGGn9

https://forms.gle/DjxSWRr7tpqWsGGn9

https://forms.gle/DjxSWRr7tpqWsGGn9

ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3146200195667401

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา