หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัย กองพัฒนานักศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัย กองพัฒนานักศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

admin student
12 กุมภาพันธ์ 2567 12:47:04

ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัย กองพัฒนานักศึกษา เสนอโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
(1 ก.พ. 67) เวลา 13.30  น. ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัย กองพัฒนานักศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต

https://www.facebook.com/DrAnnNa/posts/pfbid02nrTfnpKBd64ZVKqYGDMLWH5zWc6eCtDoyLFgkQp5bEUagBZ7z1cQiGKEukbvzETHl

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th


Download