หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > #SSRUJOBFAIRONLINE บริษัท ไอเอสเอ โบรคเกอร์ จำกัด
#SSRUJOBFAIRONLINE บริษัท ไอเอสเอ โบรคเกอร์ จำกัด

admin student
13 ธันวาคม 2565 19:09:24


#SSRUJOBFAIRONLINE

บริษัท ไอเอสเอ โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินงานด้านประกันภัยรถยนต์ และประกันวินาศภัย อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และจะช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงประกันภัยรถยนต์และบริการได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

รับสมัคร

1. นักการตลาดออนไลน์

2. นักวางแผนทางการเงิน

สนใจสมัครงาน

https://forms.gle/dkeUaC8zV1anoHbu9

https://www.facebook.com/watch/?v=1182104046075216

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา