หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่าได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล (ITA)
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่าได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล (ITA)

admin student
10 มีนาคม 2565 16:14:01


          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่าได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล (ITA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (สร้างเกราะให้วันใสเกลาหัวใจให้สะอาด) รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Live ลงบน Facebook เพจกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกษม จิตติวุฒินนท์ และนายติณณภพ พัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3128662130754541

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา