หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > ตำแหน่งงาน Part-Time/Full-Time วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงาน Part-Time/Full-Time วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

admin student
14 มีนาคม 2566 10:16:43#SSRUJOBHUB

ตำแหน่งงาน Part-Time/Full-Time วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

#ssrujobfair#กองพัฒนานักศึกษา

Event: Open for PT/FT jobs

Project: SSRU Job Hub

Dated: February 7, 2023

Organizer: Student Development Division

https://www.facebook.com/photo?fbid=565096838978219&set=pcb.565097032311533

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา