หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > รับสมัคร Video Editor / Graphic Designer
รับสมัคร Video Editor / Graphic Designer

admin student
14 มิถุนายน 2565 10:29:29


#SSRUJOBFAIRONLINE

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

รับสมัคร

Video Editor / Graphic Designer

Project: SSRU Job Fair

Job vacancies: Video Editor / Graphic Designer

Employer: Infertility treatment clinic

Company background: Medical specialists Advance with technology and tools of a high standard certified by JCI and ISO standards.

Job description: 

-  Dependent with restricted time

– Understanding of social media, Facebook, YouTube Line, Twitter, Tik Tok, Adobe Premiere Pro program and other media/online platforms

- Creative, responsible and teamwork

- Video/camera shooting and editing 

–Story Board and graphic design

Condition:   Monday - Wednesday and Friday - Saturday from 8:00 AM - 5:00 PM. (Closed on Thursday. and Sunday)

Benefits: Uniform,- social security, group health insurance,  annual health check / free vaccination, annual holiday, annual travel activities, annual bonus

Application: https://forms.gle/zNCFg7ufxYQh3bS7Ahttps://forms.gle/zNCFg7ufxYQh3bS7A


https://www.facebook.com/watch/?v=526185379175191

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา