หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > ตำแหน่งฝึกงาน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โควิด...เราต้องรอดไปด้วยกัน
ตำแหน่งฝึกงาน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โควิด...เราต้องรอดไปด้วยกัน

admin student
15 พฤศจิกายน 2564 11:35:35

#SSRUJOBHUB

ตำแหน่งฝึกงาน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โควิด...เราต้องรอดไปด้วยกัน

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3015019868785435

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา