หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > ตำแหน่งงาน parttime/fulltime วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ตำแหน่งงาน parttime/fulltime วันที่ 13 มิถุนายน 2565

admin student
05 สิงหาคม 2565 13:04:12


https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/pcb.3206361756317911/3206361322984621/

#SSRUJOBHUB

ตำแหน่งงาน parttime/fulltime วันที่ 13 มิถุนายน 2565

#ssrujobfair

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRUJOBHUB

Part-time/full-time position dated June 13, 2022

#ssrujobfair

#Student Development Division

#Suan Sunandha Rajabhat University

-----

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา