หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

admin student
10 มีนาคม 2565 12:23:22


SSRU JOBFAIR ONLINE บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัคร Fulltime

https://www.facebook.com/ssru.stu/videos/1044026989482734/http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา