หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน SSRU JOB FAIR
ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน SSRU JOB FAIR

admin student
12 กันยายน 2566 14:03:03

SSRU JOB FAIR สร้างงาน - สร้างรายได้ นักศึกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน SSRU JOB FAIR ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายสิบหมื่น โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสสร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการธุรกิจร่วมจัดนิทรรศการเปิดรับาสมัครงานกว่าพันอัตรา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา