หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > บริษัท พี เอ็ม ออดิท จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
บริษัท พี เอ็ม ออดิท จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

admin student
13 ตุลาคม 2565 20:29:42

#SSRUJOBFAIRONLINE

บริษัท พี เอ็ม ออดิท จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

** เปิดรับสมัคร **

- พนักงาน Part-time 6 อัตรา

- นักศึกษาฝึกงาน 6 อัตรา

>> คุณสมบัติ <<

- นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี / ตรวจสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ภาษีอากรและกล้าตัดสินใจ

- มีความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบสูง

เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤษภาคม 2565

สนใจสมัครงานคลิก

https://forms.gle/EKGe9d5Weg7ramaH8

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3280459972241422

htp://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา