หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > กองพัฒนานักศึกษา หารือร่วม บริษัท Jobtopgun หนุนนักศึกษาใช้แพลตฟอร์มเขียน Super Resume ให้ได้งาน ตอบโจทย์ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
กองพัฒนานักศึกษา หารือร่วม บริษัท Jobtopgun หนุนนักศึกษาใช้แพลตฟอร์มเขียน Super Resume ให้ได้งาน ตอบโจทย์ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

admin student
22 พฤศจิกายน 2566 11:28:23

กองพัฒนานักศึกษา หารือร่วม บริษัท Jobtopgun หนุนนักศึกษาใช้แพลตฟอร์มเขียน Super Resume ให้ได้งาน ตอบโจทย์ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. 
กองพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ประชุมร่วมกับบริษัท Jobtopgun เว็บไซต์จัดหางานโดยใช้แพลตฟอร์มในการเขียน Super Resume ที่ใช้ในการสมัครงานของนักศึกษา สนองนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ "มหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital University " ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th