หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช ร. ๕)
ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช ร. ๕)

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 18:17:22


        วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช ร. ๕) ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/484609383693632

htp://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา