หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการประกวดแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวน)
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการประกวดแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวน)

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 18:35:10การแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการประกวดแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวน)
ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ต้องเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายนนี้
เริ่มแข่งขันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณส่วนหย่อมหน้าอาคาร 31  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://sdd.ssru.ac.th/event/view/loykatong2022
https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/491645919656645
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา