หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
11 มีนาคม 2567 12:14:01ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 2/2566 ทุกชั้นปี ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ที่ส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบใน กยศ.Connect ว่าขึ้นสถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ แล้วหรือไม่ 

ถ้าหากนักศึกษาจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ในระบบ ไม่ขึ้น สถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ ให้นักศึกษาติดต่อที่ ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ : หากผู้กู้ยังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารภาคเรียนที่ 2/2566 หรือหากพบว่ามีการแก้ไขเอกสารให้รีบดำเนินการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น (**เฉพาะจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ**)

--------------------------------

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528


https://www.facebook.com/SSRU80/posts/pfbid02ssbnFr9r9gVxNNiePAzadEiEgKR1tPrHNcEucN6tkCXx9ns1iUEw4tmuG1rGe5Tl

#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th