หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > News 903 ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่เรียนใน 4 สาขาวิชา ดังนี้
News 903 ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่เรียนใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

admin student
16 ธันวาคม 2564 10:26:31

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่เรียนใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

2. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล

4. การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

ที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืม กยศ. ปี 2564 ขอให้นักศึกษาเข้าไปยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL 

ได้ภายในวันที่ 9 – 12 ธ.ค. 2564 นี้ เท่านั้น 

และหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจาก กยศ. ให้ผู้กู้ยืมนำเอกสารมาส่งกับสถานศึกษา 

ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2564 

เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

เอกสารที่จะจัดต้องเตรียมมา

มีเอกสารทั้งหมด 2 ชุด ที่จะต้องจัดเตรียมมาส่ง

และเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

ผู้กู้สามารถศึกษาได้จากในลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/.../1WbW9gAX9uiqIGJhnN0sBwM1FXTw...

https://www.facebook.com/SSRU80/photos/a.779558195486442/4295639067211653/

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา