หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

admin student
14 มกราคม 2564 20:19:21

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแจ้งให้นักศึกษาที่ได้สำรองจ่ายค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 และทางธนาคารได้แจ้งการโอนเงินเข้ามาที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 สำหรับธนาคารกรุงไทยและ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 สำหรับธนาคารอิสลาม

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา