หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก

admin student
15 ธันวาคม 2564 11:30:21

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ

เปิดให้ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงินและเอกสารสัญญาแบบเบิกเงินของรายใหม

และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ชั้นปี 1และชั้นปีอื่นๆ ที่ขอกู้ยืมเป็นครั้งแรก

ในวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ กยศ. ไม่สามารถรับโทรศัพท์สำนักงานได้

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. สามารถติดต่อได้เวลา 16.00 - 17.00 น.

https://www.facebook.com/SSRU80/posts/4194496760659218


http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา