หน้าหลัก > ข่าว > รายได้เสริม > บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (โลตัส มันนี่ พลัส)
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (โลตัส มันนี่ พลัส)

admin student
10 พฤษภาคม 2565 12:27:10

#SSRUJOBFAIRONLINE

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (โลตัส มันนี่ พลัส) ซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทในเครือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (Krungsri Consumer) ภายใต้

กรุงศรี กรุ๊ป เพื่อเป็นการเปิดมุมมองในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาจบใหม่ ในการค้นหาตนเองกับอาชีพที่เหมาะสม

รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ Sales Agent ประจำสาขา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

ลักษณะงาน

• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของบริษัท และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์

• ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครใช้บริการ

• ตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

• อายุ : 20 ปีขึ้นไป

• ระดับการศึกษา : ม. 6 ขึ้นไป

• มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

• มีใจรักงานขาย และงานบริการ

• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

• สามารถปฏิบัติงานตามเวลาของห้างสรรพสินค้าได้

• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายบัตรเครดิต สินเชื่อ และ/หรือ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ

• วันลาพักร้อน 12 วัน ต่อปี

• ประกันชีวิตกลุ่ม

• ประกันสุขภาพ

• ค่าทันตกรรม

• ประกันสังคม

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

• เครื่องแบบพนักงาน

สนใจสมัครงาน

https://forms.gle/F47SucaGYET9XdfEA

https://www.facebook.com/ssru.stu/videos/4660940447365135/

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา