หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 17:15:33

พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

The His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great Memorial Ceremony is held on Wednesday, October 12, 2022


https://www.facebook.com/ssru.stu/videos/642898710891964/

http://sdd.ssru.ac.th 
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา