หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

admin student
10 กันยายน 2563 12:56:34

ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

https://www.facebook.com/pg/council.ssru/photos/?tab=album&album_id=3372648412769703&__xts__%5B0%5D=68.ARDuN4bRoVxP3RC_VyWeP0ByNodhtgjnr742mW_6sfSrycbERkGFSPyA104nyfyI0m7vXWhE_vYyvAivSULJYmmsoKDJN2I1zwvyyMIIcJ7plkSW1XwwNEghHmnFlMaLE-M1mCct2S-dpSlk3Lu86rDh7xXMgZWrccllsxRVHll5CWOoZ2ek_C_l4aax5uAWnZ8GbJiGPI4yuayxLgELgeuxMWsmDkQlZy2czJzQlTRHfo2U0EWnCHW2zlz8JdArUFeBwJNjjwlZaikALNDl5arZntXLLwB-0p4cbENmdbERbIR__AzkFMvf0YnK2SYID1pf_V8kU3liFsqQeQXgkhb5cuda8iQD0r0Ijc6G2SeMAQGmwgLRD5z5T5xcj7LNsLvVg_kGhIB95Mu0OaVzCozRKg2V64jSWoKNakBtS3f1doa9IlBoV5Kmwnd1_4kFoArHA8CXWuummEg3WPm2mbe5a4GjTZT3xnTwfTM6kOhUNqngthUVKGVZ_4NB0l-qLovkEgBiF4P4Dz8-U_xte8UH61FuS_cG7LlqSsdTH0DA&__tn__=H-R


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา