หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563

admin student
05 มิถุนายน 2563 10:30:14


ช่วงเช้า วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา