หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในบ่ายของวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในบ่ายของวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

admin student
21 พฤษภาคม 2563 11:20:04

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในบ่ายของวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

คลิ๊ก

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

https://www.youtube.com/watch?v=62-Rq3U0rcw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา