หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

admin student
13 กันยายน 2563 12:29:47


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการความร่วมมือเครือข่ายศิษย์เก่า ในปีการศึกษา 2563


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1674656682716454?__xts__[0]=68.ARDloDVN8Trzz22MRDYJjgDQEch-mZD2jPxCJHZCcA6n63Xry_lWR452AW4yaGwjhL6xl_tVREw6i7aYSsLJpeYnu2nfr2Eu02vM48HcklIqknO5adK--Wa0V1agL3Skjc3ZFrVgQhcXu91sdHzcFEB1urH8j49_WazCqBBZSpsvV0JmjW7Tvn77wI9nH6FUEhRncXToNPd3ghaexOsardhFDAFSsVWPg_iAyfv4lcqMrEDMfFrshYtaow-7z6P0zPoRJ0Wzd-xBPDxzXSZuZGRtv9IVPtBLFEzlf5m8-9FKWwzZwr0D-KkDeNAGvzItmH2TP72BXX2Sx8s1hX5AxzNP6w&__tn__=-R


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา