หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

admin student
03 กันยายน 2564 16:45:42

สำหรับนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2544 และต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

และนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารในปี 2564 ครับ

นักศึกษาสามารถสอบถาม แนวทางการจัดการเรียนการสอนได้ตาม

QR Code ช่องทางการติดต่อแต่ละคณะ/วิทยาลัยได้เลยนะคะ


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2937652363188853

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา